2%-

آنتی اکسیدان

اسید سیتریک آبدار TTCA

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 54,000 تومان است.
5%-

بافت دهنده

اسید لاکتیک FIC

قیمت اصلی 118,000 تومان بود.قیمت فعلی 112,000 تومان است.
2%-

تشدیدکننده طعم

اسید مالیک سیلانگ

قیمت اصلی 347,000 تومان بود.قیمت فعلی 340,000 تومان است.
11%-

آنتی اکسیدان

پودر کاکائو S9

قیمت اصلی 515,000 تومان بود.قیمت فعلی 458,000 تومان است.
2%-
قیمت اصلی 290,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,000 تومان است.
2%-
قیمت اصلی 372,000 تومان بود.قیمت فعلی 365,000 تومان است.
8%-

استابیلایزر

سیترات سدیم TTCA

قیمت اصلی 57,000 تومان بود.قیمت فعلی 52,500 تومان است.
0%-

استابیلایزر

صمغ عربی Alland & Robert

قیمت اصلی 623,000 تومان بود.قیمت فعلی 620,000 تومان است.
24%-

آنتی اکسیدان

گلایسین

قیمت اصلی 275,000 تومان بود.قیمت فعلی 210,000 تومان است.
2%-
قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 88,000 تومان است.